Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu http://www.marcomarine.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest Marco Marine sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzenna 11, 70 – 800 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000228674, NIP: 955-211-86-26, REGON: 320016200.
 3. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@marcomarine.pl
  2. korespondencyjnie: Marco Marine sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzenna 11, 70 – 800 Szczecin

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe osób, które korzystają z formularza kontaktowego w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Marco Marine sp. z o.o. jakoAdministratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany korespondencji oraz na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych dla celu prowadzenia korespondencji elektronicznej to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

§ 3 Pliki Cookies

  1. Serwis wykorzystuje mechanizm działania plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Serwisu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Serwisu.
  2. Serwis wykorzystuje pliki cookies sesyjne, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm plików cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
  3. Poniżej przedstawiamy pliki cookies zamieszczane przez stronę internetową oraz ich zastosowanie:

 

Nazwa Cookies Zastosowanie pliku cookies Czas ważności pliku cookies
PHPSESSID (sesyjny) Identyfikacja sesji użytkownika —————

 

 • Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika, dlatego zalecamy niewyłącznie ich obsługi w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień przeglądarki internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Serwisu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają działania plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik w dziale pomoc.